Technology transfer Archives | Safari Techs Holdings Sdn. Bhd.

Tag: Technology transfer

Apa Itu Pemindahan Teknologi?

Pemindahan teknologi atau transfer of technology (ToT), merupakan pemindahan maklumat, rekabentuk, ciptaan, bahan, software, ilmu teknikal dan rahsia perniagaan antara satu organisasi dan organisasi yang lain. Proses pemindahan teknologi ini dikawal oleh polisi, prosedur, dan dinilai oleh setiap organisasi yang terbabit. Pemindahan teknologi kebiasaanya melibatkan organisasi seperti universiti, perniagaan dan kerajaan secara formal atau tidak…
Read more