tong gas re Archives | Safari Techs Holdings Sdn. Bhd.

Tag: tong gas re

Technology Readiness Level (TRL)

Technology readiness level (TRL) atau Tahap Kesediaan Teknologi adalah cara untuk memahami tahap kematangan teknikal sesuatu teknologi semasa di fasa pemerolehan. Cara ini dapat membolehkan jurutera mempunyai data yang konsisten untuk memahami evolusi teknologi. Apa itu Pemindahan Teknologi? TRL menilai tahap kematangan teknologi menerusi tiga fasa iaitu fasa penyelidikan, pembangunan dan penempatan. Tahap Kesediaan Teknologi…
Read more